Avrupa’da Sosyal Girişimciliğin Karşılaştırmalı Analizi

Bu fikri çıktı, sosyal girişimcilik konusunda her ortak ülkede yürütülecek İhtiyaç Analizine dayanmaktadır. Süreç boyunca ortaklar, gençler arasındaki beceri farklılıklarını ve girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar da dahil olmak üzere bu raporu geliştirmek için kullanılacak olan literatür taramasının yanı sıra odak grup görüşmeleri ve çevrimiçi anketler gerçekleştireceklerdir.

Raporumuzu buradan okuyabilirsiniz! 

X