HAKKINDA

Erasmus+ KA220-VET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları Programı)

Erasmus+ KA220-VET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları Programı) kapsamında kabul edilen INSPIRE, Sosyal Girişimciler Ağı  projesi (2021-1-FR01-KA220-VET-000034853) 1 Kasım 2021 tarihinde başlamıştır. Projenin amacı; işgücü piyasalarının COVID-19 salgını sırasında karşı karşıya olduğu ve gelecekte olabilecek benzer zorluklar karşısında genç girişimcilerin değişimlere yanıt verme kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmektir.

iNSPIRE, birçok Avrupa ülkesinde (Türkiye, Portekiz, İrlanda, Fransa, Belçika) sosyal girişimcilik ağının geliştirilmesini amaçlayarak, resmi ve gayri resmi öğrenme ortamından öğrenilip gelecekte aktarılabilecek derslerin tanımlanmasına dayalı olan ilham verici, öğretici stajyerlik süreçleri geliştirecek bir öğrenme merkezi (Inspire Live Hub) oluşturmaktadır.

İrlanda ve Belçika, sosyal girişimcilikte halihazırda kayda değer ve önemli bir geçmişe sahip olduğu için Avrupa sosyal kümesini desteklemek ve geliştirmek için güçlü, faydalı bir ortaklık oluşturulmasına katkısı sağlayacaktır. İrlanda ve Belçika’dan gelen bilgiler, sosyal girişimciliğin istihdam artışı için büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

Bu proje, sosyal girişimcilerin becerilerini geliştirmeyi ve sosyal girişim oluşturma potansiyelini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, kâr amacı gütmeyen dernekler, üniversiteler, eğitim merkezleri, sosyal inovasyon kuruluşları, araştırma merkezleri ve hatta kamu kuruluşları da dahil olmak üzere farklı paydaşları diyalog ve işbirliği içinde devreye sokmaya yardımcı olacaktır.

Association Culturelle des Jeunes Turcs de Bar le Duc (FRANCE) tarafından koordine edilen projenin diğer ortakları ise şunlardır:

*Workplace Innovation Europe CLG (IRELAND)

*Innovative Thinking Lab (TURKEY)

*Instituto Universitario de Lisboa (PORTUGAL)

*Voices of the World (BELGIUM)

X