Beceri Geliştirme

Beceri geliştirme faaliyetleri videolar ve web seminerleriyle verilecek olan gerçek vaka çalışmalarının geliştirilmesine ve sosyal girişimciler ile yapılacak olan konferanslara dayanacaktır. Diğer tüm materyaller, araştırmalar sonucu ortaya çıkan sosyal girişimcilik iş modelleri temel alınarak oluşturulacaktır.

X