Sosyal Girişimciliğe İlişkin Kamu Politikası

Kamu Politikası, AB Politika Analizine dayanacak ve  Sosyal Girişimcilik Politikası konusunda uzmanlar ile birlikte bu rapor doğrulanarak geliştirilecektir. Rapor, politika yapıcılara Avrupa’da sosyal girişimciliği teşvik etmek için rehber niteliğinde hazırlanacaktır.

X