Sosyal Girişimcilik Network Modeli

Bu model, ortaklar arasındaki bilgi aktarımına dayalı olarak tasarlanacaktır. Modelin gerçekleştirilmesi için yenilikçi uygulamaların kıyaslamasından kaçınmak ve karşılıklı etkileşimi arttırmak için çaba gösterilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle amaç, Sosyal Girişimcilik kavramını analiz etmek ve geliştirilecek network özelliklerini tanımlamaktır.  Sosyal girişimcilik konusunda etkileşimli bir network konseptinin tasarımının yanı sıra Sosyal Girişimcilerden vaka çalışmalarıyla desteklenen somut veriler, pedagojik ve didaktik olarak yaratılacak inovasyonun geliştirilmesi için deneysel bir temel oluşturacaktır.

 

Network Konseptinin Aktarılabilirlik Tasarımı, ortaklar tarafından oluşturulacaktır. Bu aşamada temel görevler, karşılıklı anlayış ve destekleyici iletişim kurmayı kapsayan aktarılabilirliği tasarlamak ve hazırlamak ve buna dayalı olarak araştırma kılavuzlarını derlemektir.

X