Canlı Öğrenme Portföyü

Eğitimler, genç işsizleri işe alacak Devlet İstihdam Kurumlarının yardımıyla ülkelerde pilot olarak uygulanacaktır. Ayrıca İş Melekleri kuruluşları, sosyal dernekler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından, INSPIRE Live HUB’daki katılımcıların projelerini bulmak ve yatırımcıya sunacakları yerlerin oluşturulmasına yardımcı olacak şekilde planlanacaktır.

X