iNSPIRE Live HUB

Bu çıktının ana hedefleri arasında network uygulaması ve yönetimi için metodolojinin kavranması, vaka çalışması videoları ve sosyal girişimciliğin başarı geçmişleri hakkında hikaye anlatımı gibi pilot uygulamalar için materyallerin hazırlanması bulunmaktadır. Ayrıca, iş modellerinin detaylandırılması için temel materyal içeren e-kitaplar oluşturulacaktır.

 

INSPIRE Live HUB’ı oluşturmak ve uygulamaya sunmak için, network oluşturulmasına yardımcı olacak ortak bir metodoloji tasarlamak gerekli olacaktır. Tüm ülkeler için ortak bir kılavuzun tanımı, partner ülkelerde tanımlanan girişimcilik modellerinin özelliklerini entegre ederek mümkün olacaktır. Eğitim materyallerinin hazırlanması da bu metodolojinin bir parçası olacaktır. Bu aşamada, genç işsizlere networke dahil olmalarına ve iş planlarını tanımlamalarına yardımcı olacak pilot programda kullanılacak materyallerin (vaka çalışması videoları; Sosyal Girişimcilerin hikaye anlatımı ve e-kitaplar) tasarımı yer alacaktır.

X