Türkiye

“Sürdürülebilir Kalkınma” hedeflerini önceleyerek kurulan İnovatif Düşünce Derneği , küreselleşen dünyada bireyler ve toplulukların “var olma” ve gelişme süreçlerinde ekosistemler yaratılmasını desteklemek ve düşünce sistemleri üzerinde yenilikçi etki yaratmayı amaçlayarak kurulmuştur. Yoksulluk, göç, genç işsizliği, sosyal dışlanma, iklim değişikliği, çevre sorunlarının karşısında analitik düşünme, yaratıcılık, inovasyon, dijital beceriler, problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini yerel ve ulusal düzeyde güçlendirecek mekanizmaları ve politikaları geliştirmeyi hedeflemektedir. Dernek, holistik bir yaklaşım ve çok kültürlü bir çalışma /öğrenme ortamında bireyden organizasyona kadar her düzeyde günümüz ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ulusal ve uluslararası geniş bir network içerisinde tasarım odaklı ve yenilikçi düşünmeyi merkeze alarak eğitimler ve projeler gerçekleştirmektedir.

X