Portekiz

Iscte (www.iscte.pt) 1972’de kurulmuş olan lisansüstü çalışmalar ve bilimsel araştırmalardaki gücüyle öne çıkan yüksek kaliteli bir devlet üniversitesidir.  Iscte İşletme Okulu, Sosyoloji ve Kamu Politikası Okulu, Teknoloji ve Mimarlık Okulu ve Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Okulu olmak üzere dört okulunun lisans ve lisansüstü programlarında yaklaşık 9000 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite ayrıca, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir dizi eğitim, öğretim ve araştırma programı da dahil olmak üzere, dünya çapında ortak projeler ve ortaklıklarla aktif olarak ilgilenmektedir. Dahil olduğu uluslararası işbirlikleri, öğretim ve araştırmadaki güçlü gelenekleri, Iscte’yi ülkenin en dinamik üniversitelerinden biri haline getirmektedir. Iscte, çok sayıda üniversite, araştırma enstitüsü ve kamu, özel ve 3. sektör kuruluşları ile ulusal ve uluslararası işbirliği kurmaktadır. Üniversitenin, bilim, ekonomi ve toplumla güçlü bir bağı ve ayrıca bu konulara önemli katkısı vardır.

X