Fransa

ASCBD, Avrupa ve ulusal programlar çerçevesinde özellikle sosyal dayanışma hedeflerini yerine getirmekte olan, gençlere ve yetişkinlere yönelik çeşitli proje ve faaliyetlerin uygulanması yoluyla yetişkin ve gençleri sosyal yaşama dahil etmek amacı doğrultusunda eğitim, gönüllü aktivite alanlarında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Organizasyonun amacı, yetişkinler ve gençlere yönelik faaliyetleri ve projeleri kültürler arası ve uluslararası öğrenim boyutunda tanıtmak ve modern toplumun sorunlarının üstesinden gelmeleri için uygun yöntemleri sunmaktır.

Multikültürel bir bağlamda, farklı ülkelerden gelen insanlarla deneyim ve yaşantıları paylaşmak, ekip çalışmasının değerini öğrenmeye yardımcı olmak ve kendileri olmaktan korkmadan iletişim kurmak için fırsat sunmak istiyoruz. Aynı zamanda, öğrenme faaliyetlerini, dijital yeterlilikleri, yetişkin ve gençlerdeki sivil yetkinlikleri teşvik eden faaliyetleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

X