Belçika

 

“Voices of the World”, Belçika’nın Brüksel kentinde bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. VOW, sosyal uyum, çeşitlilik ve entegrasyon, Avrupa ortak eğitim çerçevesi, girişimcilik ve Edtech ile ilgili bölgesel, ulusal, Avrupa ve Uluslararası projelerin uygulanmasında çalışmakta ve diğer uluslararası paydaş STK’lar, eğitim ve araştırma merkezleri ve şirketler ile işbirliği yapmaktadır. VOW, gençlerin yerel, ulusal ve AB düzeyinde politika oluşturma sürecine katılımını teşvik ederek dijital okuryazarlık eğitimi sağlamakta, kodlama, algoritma, grafik tasarım, iletişim ve çevrimiçi eğitim; gençlerin çevresel sürdürülebilirliği ve çevreciliği savunmaya katılımı konusunda eğitim vermekte ve gençleri bu konuda desteklemektedir.

 

VOW, araştırmacıların, eğitimcilerin ve gençlik çalışanlarının yardımıyla tüm yaş grupları için var olan resmi veya gayri resmi eğitim açığını gidermek amacıyla topluluk yaklaşımını temel almakta ve toplumsal ve ekonomik boşluklara sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Göçmenler için bölgesel sosyal uyumu ve entegrasyonu teşvik etmek amacıyla genellikle Flanders eyaleti Brüksel ile işbirliği içinde sosyo-kültürel faaliyetler düzenlemekte ve mültecilere ve göçmenlere eğitim ve entegrasyon rehberliği sağlamaktadır. VOW, 2018’den beri Erasmus+ projelerine ortaklık ve koordinatörlük yapmaktadır.

X