Het netwerk van sociale ondernemers

  • Identificatie van en interactie met sociale ondernemers en Business Angels-organisaties om hen te helpen bij de uitvoering van hun businessidee.
  • Het hoofddoel is de deelnemers beter in staat te stellen netwerkcapaciteiten te ontwikkelen en ondernemerschapscompetenties te verwerven. Belangrijkste methoden: virtuele workshops, webinars, video-uitzendingen en analyse van casestudy’s, en ook groepsdiscussies.
X