OVER

INSPIRE, Social Entrepreneurs Network Project

INSPIRE, Sociaal Ondernemers Netwerk project (2021-1-FR01-KA220-VET-000034853), dat werd aanvaard in het kader van Erasmus+ KA220-VET (Collaboration Partnerships in Vocational Education and Training Program), is gestart op 1 november 2021. Het doel van het project is het ontwikkelen en versterken van de capaciteit van jonge ondernemers om te reageren op veranderingen in het licht van soortgelijke uitdagingen waarmee de arbeidsmarkten worden geconfronteerd tijdens de COVID-19 pandemie en mogelijk in de toekomst. iNSPIRE heeft tot doel de ontwikkeling van een netwerk voor sociaal ondernemerschap in veel Europese landen (Turkije, Portugal, Ierland, Frankrijk, België) te ondersteunen, wil een leercentrum (Inspire Live Hub) creëren dat inspirerende, leerzame leerprocessen zal ontwikkelen op basis van de identificatie van lessen die kunnen worden geleerd van de formele en informele leeromgeving en in de toekomst kunnen worden overgedragen.

Aangezien Ierland en België al een aanzienlijke en belangrijke achtergrond in sociaal ondernemerschap hebben, zullen zij bijdragen aan het opbouwen van een sterk, heilzaam partnerschap ter ondersteuning en ontwikkeling van de Europese sociale cluster. Uit informatie uit Ierland en België blijkt dat sociaal ondernemerschap een groot potentieel heeft voor groei van de werkgelegenheid.

Dit project is erop gericht de vaardigheden van sociale ondernemers te ontwikkelen en hun potentieel om sociale ondernemingen op te richten te vergroten. Daarom zal het helpen verschillende stakeholders in dialoog te brengen en samen te werken, waaronder non-profit organisaties, universiteiten, opleidingscentra, organisaties voor sociale innovatie, onderzoekscentra en zelfs overheidsinstellingen.

Andere partners van het project dat wordt gecoördineerd door de Association Culturelle des Jeunes Turcs de Bar le Duc (FRANKRIJK):

*Workplace Innovation Europe CLG (IERLAND)

*Innovative Thinking Lab (TURKIJE)

*Instituto Universitario de Lisboa (PORTUGAL)

*Voices of the World (BELGIË)

X