Overheidsbeleid inzake sociaal ondernemerschap

Het overheidsbeleid zal worden gebaseerd op de beleidsanalyse van de EU en worden gevalideerd door een pool van deskundigen op het gebied van sociaal ondernemerschapsbeleid, en dit rapport zal worden ontwikkeld. Het rapport zal aanbevelingen doen voor beleidsmakers om sociaal ondernemerschap in Europa te bevorderen.

X