Model van sociaalondernemerschapsnetwerk

Het model van een sociaal ondernemersnetwerk is duidelijk anders dan het bestaande, aangezien het netwerk grenzen zal openen en samenwerking en medewerking tussen de deelnemers aan de pilot zal bevorderen, waardoor een effectief netwerk ontstaat. De iNSPIRE Live HUB die nodig is voor het creëren van een netwerk en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden zal worden gerealiseerd met behulp van innovatieve methodologieën en tools. Het hoofddoel is om op een eenvoudige en middelenefficiënte manier kennis te vergroten en te verspreiden, om zo concrete samenwerkingsverbanden te creëren.

X