Model voor het Sociaal Ondernemerschap Netwerk

Dit model is gebaseerd op de kennisoverdracht tussen de partners, wat inspanningen vereist om mechanische benchmarking van innovatieve praktijken te vermijden en reflexieve aanpassing te ondersteunen. Daarom is het de bedoeling het concept van sociaal ondernemerschap te analyseren en de specifieke kenmerken van het te ontwikkelen netwerk te definiëren. Om dit doel te bereiken, gebruikt de empirische basis voor het ontwerp van een reflexieve netwerkconcept van het sociaal ondernemerschap netwerk, evenals de evidence-based input ondersteund door case studies van sociale ondernemers. Methodologische ervaringen voor de ontwikkeling van pedagogische en didactische innovatie.

Het ontwerp van het netwerkconcept Overdraagbaarheid Wordt geproduceerd door partners.  In deze fase zijn de belangrijkste taken het ontwerpen en voorbereiden van de overdraagbaarheid die het ontwikkelen van een gemeenschappelijk en gedeeld begrip en interpretatief kader omvat en op basis hiervan het samenstellen van onderzoeksrichtlijnen.

X