iNSPIRE Live HUB

De belangrijkste doelen zijn het ontwerpen van de methodologie voor de implementatie en het beheer van het netwerk en ook het ontwerpen en realiseren van het materiaal voor de pilot, zoals de case study video’s en storytelling over succesverhalen van sociaal ondernemerschap en ook de e-books met het kernmateriaal voor het uitwerken van business modellen.

Een gemeenschappelijke methodologie zal worden gecreëerd om Om de iNSPIRING Live HUB te creëren en te implementeren, zal het nodig zijn om een gemeenschappelijke methodologie te ontwerpen die zal helpen om het netwerk te implementeren. De definitie van een gemeenschappelijke leidraad voor alle landen, maar met integratie van de specifieke kenmerken van elk ondernemerschapsmodel geïdentificeerd in elk land van het consortium. Er zal ook sprake zijn van de realisatie van het lesmateriaal; in deze fase zal de nadruk liggen op het ontwerp en de levering van het materiaal dat in het proefprogramma zal worden gebruikt (video’s over casestudies; verhalen van sociale ondernemers, en e-books) waarmee de jonge werklozen het netwerk zullen kunnen integreren en hun ondernemingsplannen zullen kunnen definiëren.

X