Turkije

The Innovative Thinking Association, opgericht door prioriteit te geven aan de doelstellingen van “Duurzame Ontwikkeling”, ter ondersteuning van het creëren van ecosystemen in de “bestaans-” en ontwikkelingsprocessen van individuen en gemeenschappen in de globaliserende wereld en het produceren van een innovatieve invloed op denksystemen. Om kritieke problemen zoals armoede, migratie, jeugdwerkloosheid, sociale uitsluiting, klimaatverandering en milieuproblemen aan te pakken, wil zij mechanismen en beleidsmaatregelen ontwikkelen die de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden zoals analytisch denken, creativiteit, innovatie, digitale vaardigheden en probleemoplossing op lokaal en nationaal niveau zullen versterken. Met een holistische benadering en een multiculturele werk-/leeromgeving voert de vereniging trainingen en projecten uit door een ontwerpgerichte, innovatieve denklens te hanteren om aan alle hedendaagse behoeften van individu tot organisatie te voldoen, in coördinatie met een professioneel netwerk op nationaal en internationaal niveau. ITA ontwikkelt de programma’s en opleidingsmodules om aandacht te besteden aan wereldwijde vraagstukken: kritisch denken, design thinking, game-based learning, milieu training tools, digital storytelling met het bevorderen van niet-formele leermethoden.

X