Portugal

Iscte (www.iscte.pt) is een openbare universiteit die in 1972 is opgericht. Iscte is een openbare universiteit van hoge kwaliteit die zich onderscheidt door haar kracht op het gebied van postdoctorale studies en wetenschappelijk onderzoek. Zij biedt onderdak aan ongeveer 9000 studenten in de undergraduate en postgraduate programma’s van haar 4 scholen: Iscte Business School, de School voor Sociologie en Publiek Beleid, de School voor Technologie en Architectuur en de School voor Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. De universiteit is ook actief betrokken bij samenwerkingsprojecten, netwerken en partnerschappen over de hele wereld, waaronder een reeks door de Europese Unie ondersteunde onderwijs-, opleidings- en onderzoeksprogramma’s. Iscte heeft (inter)nationale samenwerking tot stand gebracht met een groot aantal universiteiten, onderzoeksinstituten en publieke, private en 3e sector organisaties. Het heeft een sterke band met en impact op de wetenschap, de economie en de maatschappij.

X