België

Voices of the World is een non-profit organisatie gevestigd in Brussel, België. VOW werkt aan de uitvoering van regionale, nationale, Europese en internationale projecten in sociale cohesie, diversiteit en integratie, een Europees gemeenschappelijk onderwijskader, ondernemerschap, en Edtech. Het werkt samen met andere internationale stakeholders NGO’s, onderwijs- en onderzoekscentra, en bedrijven om zijn doelstellingen te bereiken. VOW bevordert de betrokkenheid van jongeren bij beleidsvorming op lokaal, nationaal en EU-niveau, het biedt digitale geletterdheid training: Codering, algoritmen, grafisch ontwerp, communicatie en online onderwijs; onderwijst en stimuleert de betrokkenheid van jongeren bij het pleiten voor milieuduurzaamheid en groen gaan. VOW gebruikt een gemeenschapsbenadering om de formele of informele onderwijskloof aan te pakken die voor alle leeftijdsgroepen bestaat. Met de hulp van onderzoekers en opvoeders en jeugdwerkers. Het wil duurzame oplossingen creëren voor maatschappelijke en economische kloven. Het organiseert vaak socio-culturele activiteiten in samenwerking met de Vlaamse deelstaat Brussel om de regionale sociale cohesie en de integratie van migranten te bevorderen, en biedt vluchtelingen en migranten opleiding en integratiebegeleiding. VOW is sinds 2018 partner en coördinator van Erasmus+ projecten.

X